Rekvizīti

Biedrība "AVANTIS"

Mēness iela 4, Rīga, LV-1013
Reģ. Nr. 40008070114
Swedbank LV33HABA0551003375799

E-pasts: info@avantis.lv
Telefons: 67317464

FAX: 67317463

Mūsu projekti:

Mūsu kontakti


Sadarbības partneri:


Par sadarbības iespējām lūdzu kontaktējaties šajā norādītajā adresītē... info@avantis.lv
Biedrības “Avantis “ projekta “Young Media House” attīstībai noslēgts līgums ar A/S “Attīstības finanšu institūcija Altum” par granta saņemšanu ESF projekta Nr. 9.1.1.3/15/I/001 “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” ietvaros.